Adnoddau

Yn Dynamix rydym yn awyddus i rannu ein holl wybodaeth gydag eraill i alluogi lleisiau i gael eu clywed, i daclo anghydraddoldeb a gwella llesiant.

Dyma rai adnoddau AM DDIM i chi eu lawrlwytho a defnyddio eich hun.

GWEITHGAREDDAU CYFRANOGI - HAWLIAU PLANT

Gweithgareddau cyfranogi i chi eu defnyddio gyda phobl ifanc, yn canolbwyntio ar hawliau plant

LAWRLWYTHO PDF
GWEITHGAREDDAU CYFRANOGI - DAN 11

Gweithgareddau cyfranogi i'w defnyddio gyda phlant dan 11 oed

LAWRLWYTHO PDF
PECYN GWRTH-FWLIO (CYMRAEG)

Pecyn gwrth-fwlio i'w ddefnyddio gyda phlant dan 5 oed yn Gymraeg

LAWRLWYTHO PDF
PECYN GWRTH-FWLIO (SAESNEG)

Pecyn gwrth-fwlio i'w ddefnyddio gyda phlant dan 5 oed yn Saesneg

LAWRLWYTHO PDF
LLYFR GWEITHGAREDDAU CREADIGOL UNCRC

Llyfr gweithgareddau creadigol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

LAWRLWYTHO PDF